Vad är miljömässiga lim?

Vad är miljöhäftande ämnen?

Idag främjar samhället miljöskydd. Många företag är också uppmärksamma på miljöskydd. Detsamma gäller för tejpbranschen. Många av limen hör också till miljöskyddsserie av tejpfabriker. Vad är då miljöskyddslimmen? Det finns huvudsakligen följande sju typer:


1, stärkelslim: inklusive gelatinisering. Oxidering, förestring och hartsförstöring Tätningstejp Modifierade stärkelsepreparat faller i denna kategori.


2, vattenbaserade lim: Dessa innefattar vattenlösliga och icke-toxiska bindemedel av emulsionstyp, fenoliska lim och epoxilim och andra lim.


3, smältlim: omfattar huvudsakligen smältlim av vinylacetat, smältlim av polyeten, polyimid-Yiwu-tejpamin-smältlim och andra produkter.


Vilka är miljövänliga lim


4. Lågtoxiskt eller giftfritt gummi: Det innehåller huvudsakligen ureaformaldehydgummi med reducerad formaldehydhalt, icke-trifenylbaserad polyuretan och gummihäft, och olika lim med icke-giftigt lösningsmedel.


5. Avfall av plastlim: Innehåller huvudsakligen polystyrenavfall, polyesteravfall och limpreparat och andra avfallsklister och avfallsklister.


6, oorganiska lim: inklusive silikatlim, fosfatlim och andra lim och andra produkter.


7, naturligt lim: Boaka shellac, shellak, proteinlim, gummi arabicum är alla naturliga lim.