UV-band

UV-tejp är en typ av tryckkänsliga band med hög vidhäftningshållfasthet, vilket minskar drastiskt vid exponering för UV-ljus, vilket medger ren och enkel borttagning efter att den har uppfyllt sitt syfte. Under tillverkning, lagring och leverans av halvledarskivor skyddar dessa band tillfälligt skivor mot repor och ytskador. Dessa är tillverkade av PVC, PET eller PO-material med akrylhäftande material för att hålla halvlederstycken (dys) på plats.

Dessa band är i allmänhet tunnare jämfört med andra band, vilka varierar mellan 70 och 150 mikrometer. UV-bandmarknaden är en delmängd av PSA-bandmarknaden och beräknas utgöra mindre än 1% andel i omsättning på PSA-marknaden. Global UV-bandmarknaden förväntas uppvisa en CAGR på 9,3% för att nå 437,9 Mn USD vid slutet av prognosperioden 2020.