Internationella arbetsdagen

Internationella arbetsdagen eller majdagen, även känd som den internationella arbetsdagen, arbetsdagen, är arbetsdagen i de flesta länder i världen. Festivalen härstammar från arbetarnas strejk i Chicago, USA. För att fira denna stora arbetarrörelse meddelade den 1: a internationella invigningskonferensen 1889 att 1 maj varje år utsågs till Internationella Arbetsdagen. Folkrepubliken Kinas statsråd fattade beslut i december 1949 för att avgöra den 1 maj som arbetsdagen. Efter 1989 lovade statsrådet i stort sett nationens arbetsmodell och avancerade vart femte år.