Påverkan av bandråvara på band

Påverkan av tejpråvaror på tejp

För samma tejp, om molekylvikten eller molekylviktsfördelningen är annorlunda, om sammansättningen av samma tejp är annorlunda kommer bearbetningsegenskaperna hos tejpen och de mekaniska egenskaperna och fysikaliska och kemiska egenskaper efter filmbildning att vara olika. Detta ber oss att vara uppmärksam på graden och graden av polymeren när du väljer bandets råmaterial. Vid framställning av plastfilmer är det ofta nödvändigt att tillsätta några tillsatser till polymeren, och typen och egenskaperna hos dessa tillsatser har en signifikant effekt på filmens egenskaper.


Vid tillverkning av tejp blandas polymerer och vissa tillsatser ofta i ett visst förhållande för att uppnå syftet att förbättra vissa aspekter av prestanda.


Påverkan av tejpråvaror på tejp


1. Polyeten kan sättas till smörjmedlet som ett råmaterial för tejpen för att förbättra bandets jämnhet.


2. Vid framställning av en film från polyeten är det nödvändigt att tillsätta en stabilisator på grund av sin lätta termiska sönderdelning.


3, bandet måste ha en rimlig formel kombination, bör råmaterialet i bandet i formeln ha ett lämpligt förhållande. Justering av kompositionen och förhållandet kan ändra tejpens prestanda.


yellowish 2.jpg