Skillnaden mellan isolerande band och ledande band

Skillnaden mellan isoleringstejp och ledande tejp

De två banden ger två motsatta effekter:


Isoleringstejp avser tejp som används av elektriker för att förhindra läckage och spela en isolerande roll; Isoleringstejpen har bra egenskaper som isolering och tryckmotstånd, flamskydd och väderbeständighet. Den är lämplig för trådanslutning, elektrisk isoleringsskydd och andra egenskaper; Det Tillverkningsprocessen är baserad på polyvinylkloridfilm som ett substrat och belagt med ett gummibaserat tryckkänsligt lim.


Ledande tejp är i själva verket en typ av metallfolie eller ledande tejp med en ledande isoleringstejp med stor ledning. Dess ledande bärande och ledande substrat kommer att bilda en komplett elektrisk ledare, och den kan bindas till vilken metallyta som helst för att slutföra den elektriska stängningen av det elektriska tornförbindningsgapet. Skyddad ledande tejp är ett slags skärmningsmaterial med lågt pris och lätt att använda. Det används huvudsakligen för att försegla lederna av EMI-skärmade rum, höljen och elektronisk utrustning, och skärmade ledande band binds runt kabeln för avskärmning. Det ger en pålitlig jordytor och ger elektrisk kontakt till några svetsbara ytor.


Isoleringsband och ledande tejp är mycket olika och deras effekter är olika.