Tape Specifikation

Tape specifikation

1) Slit Roll Små rullar (färdiga rullar) är produkter på den allmänna marknaden.

2) Log Roll Volymen är produkten efter att moderrullen är spolad, bredden är konstant och längden varierar enligt kraven (vanligtvis 100 meter, 50 meter, 25 meter, 10 meter, 5 meter).

3) Jumbo Roll huvudrollen är ett prototypband med en bredd på 1 till 1,5 meter och en längd på flera hundra meter till flera kilometer beroende på substratet.