Tape Semi-finished Produktskyddsmetod

Tape halvfabrikat produktskyddsmetod

(1) Rimlig lagring av material, konstruktionsdelar, halvfabrikat, utrustning etc. på platsen ska vidta skyddsåtgärder för att undvika kvalitetsförlust.


(2) Vetenskapliga arrangemang för operativa förfaranden, särskilt för tväroperationer, bör vara rimliga.


(3) Genomföra professionell moralisk utbildning för civiliserad produktion av alla anställda och skydd av halvfabrikat av band.


(4) Uniform på plats tejp halvfabrikat produktskydd märke.


(5) Ta aktiva och pålitliga skyddsåtgärder för färdiga produkter och halvfabrikatband och genomföra ekonomiska belöningar och straff.


(6) Vid inlämning av inspektionen ska köparen och användaren skicka rätt användnings- och skyddsanvisningar för halvfärdig tejp för att undvika onödiga kvalitetskonflikter och avkastning.


black.jpg