Tape Flame Retardant Grade

Tape flamskyddsmedel är uppdelad i fyra, det vill säga ABCD och så vidare

A (brännbar) När brännaren evakueras släcker flammen

B (släckt i sig) Det första kontrollmärket sitter fast innan materialet brinner

C brännhastighet ≤ 100 mm / min

D brännhastighet> 100 mm / min