Silikonbandsmarknad

Silikonband är tillverkade av härdat silikongummi, en typ av elastomer som ger förlängd livslängd och hållbarhet vid slutanvändningen som skyddande tejp. Det består i allmänhet av ett tunt lager av silikongel för att göra det smält till sig själv (självsmältande), för att bilda ett permanent bindemedel kring vilken substans den appliceras på. Följaktligen är silikonband också populärt känt som själv-vulkaniserande, självförsamlande eller silikongelband. I praktiken bildar silikonband ett band med objektet när det sträcker sig och viks runt det, och så småningom själv säkringar inom några minuter eller några timmar.

När de sträcker sig och slingras runt rör, slangar, kablar och elektriska fogar, binder silikonband eller kombinerar sig för att bilda en sömlös, stark, vattentät, gummiaktig och en elektriskt isolerad beläggning. Silikonband är resistenta mot väder, värme och solljus.

Silikonband har också innehåll av polydimetylsiloxan i deras gel, som har zinkoxid som en ingrediens för att fungera som en ultraviolett hämmare; vilket gör bandet motståndskraftigt mot ultraviolett strålning från solljus, fukt och effekten av ozon i miljön och därmed sänker dess nedbrytningshastighet. Silikonband har också varit avsedda att motstå fuktens inverkan och kontakt med syror, bränslen, lösningsmedel och lödstänk.

Med tanke på de olika tillämpningarna av silikonband på grund av deras enormt önskade egenskaper är det viktigt att studera marknaden för silikonband.

Marknadssegmentering

Exempel på några av de slutliga användningarna av silikonband innefattar:

 • Väderskydd

 • UV-skydd

 • Medicinsk användning

 • Isolering från högspännings elektriska strömmar

 • Korrosionsskydd

 • Detektion av vätegas (H2) läckage i överförings-, lagrings- och produktionsanläggningar

 • Lågtrycksläckning

 • Sektoridentifikation

 • Wire harnessing

 • Vibrationsreducering

 • VVS reparationer

 • Grip applikationer till verktyg

 • Skadad reparation av kablar

 • Nödreparationer

 • Förpackningsändamål

 • Försegla elektriska anslutningar

 • Kabelhantering

Key Trends, Drivers

Under senare tid har silikonband hittat ökande tillämpningar inom kemisk industri, till exempel för vätgasgasläckdetektering i produktions-, överförings- och lagringssteg. Med den snabbt växande kemiska industrin, särskilt i utvecklingsregioner, förväntas marknadstillväxten för silikonband drivas genom ökande krav från industrin, till exempel applikationer på ventiler, anslutningar, leder, flänsar och områden som är utsatta för vibrationsskador.

Tillväxten av silikonbandsmarknaden världen över har varit i snabb takt, eftersom antalet användningar ökar också inom det medicinska området. Till exempel hjälper versionen av silikonband som används i medicinska applikationer, såsom silikonmedicinsk tejp, att drastiskt minimera hudskador på patienter med ömtålig hud och minska mängden hudskador som orsakas av tejpavlägsnande och borttagning av kläder.

När det gäller silikonband har det blivit kontinuerliga produktutvecklingar avseende införlivande av förbättrade egenskaper, såsom hög sträckbarhet, bearbetbarhet vid höga temperaturer och isolerande förmåga vid höga spänningar, tillsammans med hög motståndskraft mot salter, frätande kemikalier och oljor. Det förväntas att denna trend kommer att fortsätta, eftersom tillverkare har satsat mycket på produktutveckling för att segmentera sina produkter som sådana med nischapplikationer.

Nyligen har tillverkare också fokuserat på att använda snabba och effektiva försäljningskanaler som online-försäljare och distributörer för att uppnå relativt hög försäljning över olika geografiska områden för att nå nya regioner och kunder i snabb takt och därmed driva marknaden för silikonband.

Fördelen med silikontejp över traditionella vinyl- eller dukband är att den tidigare inte använder lim, men kemiskt bindande till sig själv vid kontakt, vilket har varit en önskad egenskap och följaktligen har drivit tillväxten av silikonbandsmarknaden under det senaste förflutet .