Scotch Tape, Universal Tape In Packaging Tape

Scotch tape, "universal" tejp i förpackningstejp


Vänner som ofta använder tejp vet inte om de har märkt, kan tejpband användas som "universellt" tejp, med andra ord om du inte har dubbelsidigt tejp, kraftpappersband, färgpappersband etc. så länge du har skottspole, kommer alla problem att lösas. .

Till exempel använder vi vanligtvis dubbelsidigt tejp för klibbig tapet, eller du kan använda transparent band som håller dig vid utsidan av tapeten och kopplar bakgrunden och väggen till utsidan. Till exempel, kraftpappersband, du vill skydda utskrift på kartongen. Använd sedan skottband för att hålla utrymmet och skriv sedan de ord du vill skriva på en smal remsa av papper, bredden måste vara smalare än skivbandet och klistra sedan på skivbanden och klistra sedan bandet på kartongen . Motsvarande position kan avlägsnas, trycket avlägsnas, funktionen av kraftpappersband används, trycket appliceras på kartongen och funktionen av färgtryckstejp används; Det transparenta tejpen kan också användas som en etikett för bärbara datorer, Kapitel 1, Kapitel 2, Det tredje kapitlet ... kan skrivas på en smal remsa av papper och sedan sätta papperet med "första kapitlet" på transparentbandet, och lägg sedan tejpen i det första kapitlet i anteckningsboken, det första kapitlet på etiketten görs Ok, nästa kapitel och så vidare.

Detta är universalbandet - skotcheband.


clear tape 3.jpg