RMB-värdering igen

Dåliga nyheter för vårt exporterande företag : RMB-appreciering igen.

USD till RMB: 1: 6,32


USD to RMB.jpg


Men vi kan också acceptera andra pengar: RMB, EUR ...

Anser du att du använder RMB för att köpa våra band: silikonfusionsband, PVC isoleringsband, självförband