MSDS OF LIANTU FLOOR MARKING TAPE

MSDS OF LIANTU FLOOR MARKING TAPE 1. Identitetselement 1.1 Produktreferens Artikel: FLOORMARKINGTAPE 2. Sammansättning / Information om beståndsdelar 2.1 Golvmarkeringstejp av PVC-film belagd med ett gummibaserat lim. 3. Haxards Summarizing 3.1 Effekter på människors hälsa och miljöpåverkan: På grundval av tillgänglig information förutses ingen märkbar negativ effekt på människors hälsa eller på miljön när de rekommenderade användningsanvisningarna överensstämmer. 4. Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Kontakt med huden Tvätta rikligt med vatten och tvål 4.2 Kontakt med ögonen Tvätta rikligt med vatten 4.3 Svälj

QQ图片20180315163016.jpg