Maskering av bandmaterial

Separationslinjen för färgseparationseffekten är tydlig och tydlig, och den har också effekten av bågkonst. Den har tagit en ny teknisk revolution till dekorations- och målindustrin, vilket ger industrin en ny kraft. För närvarande är produktionen av texturerat pappersbaserat papper fortfarande ett tekniskt gap i Kina, och allt inhemskt papper som används importeras från USA, Kanada och Italien.