Liantu Kvalitetskontroll av band kan uppfylla din produktsäkerhetslag enligt din begäran

Liantu bandkvalitetskontroll kan uppfylla produktsäkerhetslagen din begäran, våra bandprodukter följer alltid EN- och IEC-standarden, i år har europeisk ny säkerhetsstandard från 16 juni, vårt band har redan framgångsrikt förbättrat kvalitetsnivån igen från maj 2019 för att matcha ny europeisk produkt begär säkert ROHS3, standard enligt följande:


Kadmium (Cd): <100>

· Bly (Pb): <1000>

· Kvicksilver (Hg): <1000>

· Sexvärt krom: (Cr VI) <1000>

· Polybromerade bifenyler (PBB): <1000>

· Polybrominerad difenyleter (PBDE): <1000>

· Buss (2-etylhexyl) ftalat (DEHP): <1000>

· Bensylbutylftalat (BBP): <1000>

· Butylftalat (DBP): <1000>

· Diisobutylftalat (DIBP): <1000>