Iiantu Self amalgamera tejp

#liantusjälv#amalgamating #tapeär en tejp för termical och mellanliggande connectore kabelisoleringen#protectionför spänning 600V-69KV och communicatons kabel connectore#insulation #sealing. den kan också användas för rörledningen skydd#repairsigill används.

picture3.jpg