Holiday Notice

1 maj 2018 (tisdag den 1 maj Internationella arbetsdagen) är en lagstadgad helgdag

1 maj semester arrangemang 2018: 29 april till 1 maj 2018 i totalt 3 dagar. 28 april för att arbeta.