Högspänningstillämpning och PVC Material Pvc Black Electrical Insution Tape

Högspänningsansökan och PVC Material pvc svart elektrisk insättningstejp

 

Huvudsaklig användning:

PVC-band bestående av PVC-film och gummilim, som används allmänt för isolering av inslag av elektriska ledningar och kablar. Den kan användas för att skydda golvet, förpacka lederna, varning etc på byggarbetsplatsen.