Värmeförseglingsbandmarknad

Effektiv förpackning av olika produkter och instrument är nyckeln till att certifiera deras sterilitet. Det finns en stor risk för produktkontaminering under frakt och lagring som kan vara farligt om förpackningen och tätningen av förpackningsprodukter äventyras. Hälsa tätning används principiellt som ett skydd mot värmefilamentet i värmeförseglingsmaskinen för att överföra värmen på förpackningsmaterialet för att täta det. Jämförbart är den värmeförseglingsbara förpackningen en mycket ekonomisk förpackningsprocess jämfört med andra tätningsförfaranden, såsom tätningsprocessen för radiofrekvens (RF). Alla typer av produkter kan packas med värmeförseglingsband, från färsk mat, frusen mat och sällskapsdjur till alla livsmedelsprodukter. Efterfrågan på värmeförseglingsmarknaden förväntas drivas av FMCG-sektorn, livsmedelsprodukter och läkemedelsindustrin över hela världen.