Fastgörande ceremoni

Fasta ceremoni

Den fastande ceremonin är att muslimer börjar från gryning vid gryning och inte äter, dricker, röker eller slutar under dagen, tills efter solnedgången. I de arabiska länderna finns det olika metoder i solnedgången. I vissa länder är vapen dominerande. Människor kan äta när de hör ljudet av vapen. I vissa länder hörs talan från koranen från moskén och folk kan äta. Men islam tillåter äldre, de sjuka, barnen och de som reser utomlands för att vara fria från att fasta.