Snabb Introduktion

Snabb introduktion


Fastande är en av de fem grundläggande lektionerna i islam, dyrkan, klassen och dyrkan. Den gamla kinesiska översättningen är "Zhai Gong", allmänt känd som "Feng Zhai" och "Closed". Persiska är ett "kött", och muslimer från alla etniska grupper i turkiska språkkoncernen i Xinjiang, Kina, kallar det också "kött". När Allahs sändebud, Muhammad, predikade i Mecka, har fastande ännu inte blivit en sedvanlig. I 622, efter att Muhammad flyttade till Medina, för att komma överens med judar följde han sin lärdom och fasta Moussa: s räddas Ashura (10 januari) som en fastedag till Allahs visa Koranen.