Europa meddelade att ersätta den amerikanska dollarn med RMB

Europa meddelade att ersätta den amerikanska dollarn med RMB

Precis som Europeiska centralbanken meddelade att det har omvandlas 500 miljoner euro valutareserver från USD till RMB, lite märktes men ett århundrade-långa betydelse. Renminbin har sedan dess blivit världens reservvaluta och är valutan i de västra industriländerna reservvalutan.


Detta är första gången som Europeiska centralbanken har investerat i Renminbi. Det är första gången att utvecklade länder har tagit Renminbi som reservvaluta. Detta är resultatet av Kinas mödosamma ansträngningar under åren. Det är också ett tecken på uppkomsten av en stor makt och ett tecken på att renminbi internationaliseringen kommer att vara framgångsrika stora symbol!