Försvararens dagaktivitet

Många ryssar ser 23 februari som en manlig dag, eftersom de flesta män i Ryssland måste utföra militärtjänst. Kvinnor ger ofta gåvor och vykort till sina manliga släktingar, inklusive de som aldrig har tjänat i militären. På affärsdagen före och efter semestern, gratulerar många kvinnor också sina manliga kollegor och pojkar om möjligheten att få en liten present från sina lesbiska klasskamrater.


Ryska myndigheter kan hålla lokala marscher den dagen för att hedra soldater och veteraner. Den växande närvaron av kvinnor som tjänstgör i armén idag utgör en utmaning för den traditionella maskuliniteten hos denna festival.