Försvararens dag

23 februari varje år är Defender's Day

Faderlandsdagen försvarare den 23 februari är en festival för Ryssland och fokuserar på arméns och veterans prestationer.