BOPP Packaging Tapes Market (2)


BOPP Packaging Tapes Market: Regionvisa Outlook

På grundval av geografi är den globala BOPP-förpackningsbandmarknaden uppdelad i fem regioner, Nordamerika, Latinamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet och Mellanöstern och Afrika. Nordamerika regionen förväntas vara den framstående marknaden för den globala BOPP-förpackningsbandmarknaden. Asien och Stillahavsområdet väntas bli den snabbast växande regionen på BOPP-förpackningsbandsmarknaden, som främst drivs av utvecklingsländerna som Indien och Kina. Ökningen av köpkraft hos människor i utvecklingsekonomier och den växande detaljhandelssektorn har resulterat i en ökande efterfrågan på förpackade varor i denna region, vilket ytterligare driver användningen av kartongtätningsband och slutligen bränner tillväxten på BOPP-förpackningsbandsmarknaden i Asien och Stillahavsområdet. Europa förväntas uppleva en genomsnittlig tillväxt på marknaden för BOPP-förpackningsmaskiner medan Latinamerika och Mellanöstern och Afrika förväntas uppleva en måttlig tillväxt inom BOPP-förpackningsbandmarknaden under prognosperioden.