Var använder silikonfusionen med

Användningsområden:

Bandningskablar, motorer, transformatortransformatorer, spolar, elektromekaniska, ledningsnät för bilar.


silicone repair tape.jpg