Vad betyder färgen på riskvarnings-pvc-tejpen?

Vad betyder färgen på riskvarnings-pvc-tejpen?

Riskvarningsband används mer och mer i hanteringen av verkstaden, särskilt i företag som genomför 5S-aktiviteter.

Markvarningstejpen är uppdelad i två typer: två färger och en färg. Bland dem är de vanligtvis två färgerna: gul svart, röd vit, grönvit;

Så vad betyder dessa färger?

Den gul-svarta varningsbandet används huvudsakligen i butikskanalen för att markera, påminna orelaterade personer att inte uppta kanalen, går inte lätt in i området utanför kanalen, gula och svarta ränder indikerar betydelsen av att uppmana människor att ägna särskild uppmärksamhet .

Den röda och vita varningsbandet används huvudsakligen för märkning i verkstadspassager eller brandbekämpningsanläggningar. De röda och vita randarna indikerar att människor är förbjudna att komma in i farliga miljöer, och de påminns också om att inte blockera brandbekämpningsanläggningar.

Det gröna och vita varningsbandet appliceras huvudsakligen på arbetsområdet för att dra en linje och de gröna och vita randarna indikerar att personen är mer iögonfallande för att varna människor för att förbereda sig för säkerhet i förväg.


floor marking tape 8.jpg