Huvudsyftet med elektriska tejp

Huvudsyftet med elektriska tejp

Elektrisk band används vanligtvis för att binda ledningar och kablar. Den kan appliceras på isolering av olika motståndskomponenter och är lämplig för inomhus och utomhus applikationer. Såsom trådlindning, transformatorer, motorer, kondensatorer, spänningsregulatorer och andra typer av elektriska och elektroniska delar av isolationsskyddet.