Applikationsfältet av silikon självfusionstejp - Miljöfält

Silikongummi självhäftande med applikationsområden:

Mekanisk fält; Elektrisk fält; Miljöfält


Miljöfält

1. Tillämpning ombord på luftfartyg och rymdfarkoster

Underjordisk kabelanslutning

4. Värmeisolering av värmerör

5. Isolering av strålningsmiljön

6. Produktionsprocess och screeningsmedel i pulverbeläggningsapplikation

7. Isolering, skydd och tätning av marina riggar, metallutrustning, elsystem