Silikon tejp ansökan på elektriska

Elektriska
• Isolering av fältet armatur och interpolen spolar i stora motorer.

• Isolering för skarvning och om avslutande av tråd och kabel.
• Isolering och tätning elektriska anslutningar.
• Isolerande spole leads och busbaren anslutningar.
• Elektromagnetisk spole isolering.
• Motor anslutningar.
• Overwrapping av försämrad isolering i regenererade motorer.