glänsande PVC isoleringstejp

användningsområden

(1) Terminalbehandling av kraftkablar, ledningar och isolering av elektriska leder.

(2) Skydd, bindning och identifiering av kablar och rör.

(3) Skydd, reparationer och bindning för bostäder, byggnader, bindningsarbeten och andra användningsområden.

(4) Bundling och reparation av ledningsnät.