Självhäftande tejpklassificering

Enligt olika gummimaterial kan självhäftande tejp delas upp i etylen-propylengummi självhäftande tejp, etylenpropylengummi och butylgummi vattentät band, silikongummi och så vidare.

Enligt olika funktioner kan den delas upp i högtrycksgummi självhäftande tejp, lågtrycksgummi självhäftande tejp, vattentät tejp, halvledande tejp, elektriskt spänningsregleringstejp, antiskärande silikongummiband etc.