Scotch tape och cellotape

Scotch Tape är ett varumärkesvarumärke av 3M för det transparenta tejpen, som generellt kallas "sellotape" i Europa. Det är den verkliga skillnaden, även om det finns många olika företag som producerar generiskt cellofantape och de kommer sannolikt att använda lite olika limföreningar (vilket kan orsaka hudreaktioner beroende på vad som finns i föreningen).