Rohs Grade PVC elektriskt tejp

Under senare år har allmänhetens begäran om miljöskyddsprodukter allt mer krävande, då säger vi ofta att det gröna elektriska tejpen refererar till vad?

I allmänhet innebär miljövänligt elektriskt band att produkten uppfyller ROHS: s begäran om tungmetallinnehåll, om inget annat anges särskilt. Detaljer om förfrågan gäller de sex tungmetallmålen (kvicksilver, kadmium, bly, hexavalent krom, PBB, PBDE) får inte överstiga det totala innehållet av 1000 ppm, vilket blyinnehåll inte får överstiga 900 ppm


Vi har Rohs certifikat för PVC-tejp. Välkommen till din förfrågan.


PVC tape 29.jpg