Identifieringstejp

Identifieringstejp:

Användning: Används för isolering av bottenkabeln i ledning och kabel, för märkning.

Egenskaper: Bra isolering, slitstyrka, fuktmotstånd och syra- och alkali-resistens.