Spänningsband med hög spänning, självhäftande EPR-tejp

Isolerings- och jackband för användning till 69KV

Högspänning, självhäftande, isolerande band,

Baserat på etenpropylenpolymerer (EPR)

Kan användas på kablar vars nödöverbelastningstemperatur kan nå 130 ℃.

Kan användas som isolering för lågspänningstillämpningar samt isolering för skarvar upp till 69kV.