Högtemperatur silikon självsmältande tejp

Högtemperatur silikon självsmältande tejp


Arbetstemperatur: kontinuerlig arbetstemperatur är 260 ° C, och vid hög temperatur på 1650 ° C kan den stå emot 15-30 sekunder.

Produktspecifikationer: Bredd 25-300mm

Användningsområde: Det kan användas som elektrisk isoleringsmaterial för olika motorer och elektriska apparater. Den är lämplig för alla typer av nedsänkbara motorer, transformatorer, transformatorer, kraftdistributionsskåp etc. Det används för isolering av tätning av terminalisolering och ledningsanslutningar av olika ledningar och kablar.


silicone 21.png