Tillämpningen av silikon gummi självhäftande tejp och isolering material

Funktionen av det isolerande materialet är att isolera de levande delarna med olika potentialer i den elektriska utrustningen. Därför isoleringen bör först ha en hög isolationsresistans och tryckhållfasthet och kan undvika olyckor såsom elektriska läckage och haveri. För det andra, värmebeständigt prestanda är bättre, och åldrande och försämring undviks på grund av långsiktiga överhettning; Dessutom krävs god värmeledningsförmåga, fuktbeständighet, lightning motstånd, hög mekanisk hållfasthet och bekväm process behandling också. Enligt ovanstående krav inkluderar de prestanda index av vanliga isoleringsmaterial dielektrisk styrka, draghållfasthet, specifik vikt och utvidgningskoefficient.

Isoleringsmaterial som vanligen används av elektriker indelas i oorganiska isoleringsmaterial, organiska isoleringsmaterial och blandade isolerande material enligt deras kemiska egenskaper. Vanligaste oorganiska isoleringsmaterial är: glimmer, asbest, marmor, porslin, glas, svavel, etc., används främst som lindningar för motorer, elektriska apparater, växlar och isolatorer. Organiska isoleringsmaterial inkluderar: shellack, harts, gummi, bomullsgarn, papper, hampa, rayon, etc. De flesta av dem används för att göra isolerande färger, täckt isolering av slingrande sladdar, etc. Den blanda isolerande materialet är olika gjutna isolerande material gjort av de ovanstående två sorterna material och används som en bas och ett skal av elektriska apparater.